Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 23 2017

3713 b157
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaarkhira arkhira
3988 6f85
Reposted fromlittlestories littlestories viaarkhira arkhira
2637 8058 500
Reposted fromWorldOfSex WorldOfSex viaCorruptgirl Corruptgirl
Gorzka Irenka- zawsze prawdziwa
3088 d8f8
yup
Reposted fromlouve louve viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
9810 e172
Reposted fromWorldOfSex WorldOfSex viaCorruptgirl Corruptgirl
2254 cf6c 500
Reposted frombubblegumbitch bubblegumbitch viasziiiz sziiiz
7797 616d 500
Reposted from0 0 viashakeme shakeme
7570 26c0 500
Reposted fromNajada Najada viajointskurwysyn jointskurwysyn

August 20 2017

4825 61bc
Reposted fromusual usual via100p 100p
6732 5691
Reposted fromlakonika lakonika viaoutkapa outkapa

August 15 2017

Dużo myślałem o Twojej propozycji i sam nie wiem co mam o niej myśleć, a bądź pewna, że myślałem dużo. Oczywiście, że jestem ciekawy tego jak teraz wyglądasz, czy tak samo pachniesz, jak się ubierasz i mówisz. Jaka teraz jesteś, po tych burzliwych latach. Czy nie lepiej jeżeli to pozostanie tajemnicą. Nasze ścieżki rozeszły się już dawno temu mimo tego, że trwało to dla mnie tyle co droga na przystanek i z powrotem, którą tyle razy przebiegałaś na szpilkach, w śniegu co po bacznej obserwacji jak kobiety radzą sobie z tym typem obuwia coraz bardziej mi imponuje. Mimo, że czas to pojęcie względne wiele się zmieniło jak wiesz. Nie jestem sam. Czy nie chcesz spotkać się z tym dawnym mną ? Wyidealizowanym przez cały ten cholerny czas. Przykładając mnie do tego imbecyla wyglądam pewnie jak wzór cnót. Nie jestem taki. Zmieniłem się. Czy na lepsze, czy na gorsze to już inna historia i tylko czas będzie w stanie zostać arbitrem w tej sprawie gdy przyjdzie mi spojrzeć się za siebie, przez ramię i zrobić rachunek sumienia jak wtedy gdy przestaliśmy mówić do siebie kocham. Nie wiem co o tym myślisz, ale naprawa dróg po których nic już nie pojedzie nie wydaje się dobrym pomysłem. Nie wiem czego oczekujesz po tym spotkaniu, ja nie mam pomysłu nawet na sugestię, może to dlatego, że ostatnio zadaję sobie wiele pytań na które nie mam odpowiedzi.
— nigdy nie zapomnę

August 05 2017

A crescent Moon being photobombed by a crescent Venus

(Image by Pál Váradi Nagy)

Reposted fromhairinmy hairinmy viabigevilgrin00 bigevilgrin00
Przekraczasz granicę, drobnym gestem, prawie niedostrzegalnym. Odpisujesz na zalotny SMS, patrzysz w oczy o chwilę zbyt długo, albo idziesz do kawiarni wiedząc, że nie należy. Miałam chwilę słabości, krótkotrwałą, to był impuls. Poczułam potrzebę ucieczki, wyzwolenia się od wszystkiego.
— GYPSY S01E10
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn
7891 a132 500
Reposted frompupuch pupuch viaholymoly holymoly
4819 25c8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadrinkmysoul drinkmysoul
5838 b9ae
Reposted fromveez veez viacalvados calvados
9032 3bdd 500
Reposted fromnotsocontent notsocontent viacalvados calvados
1009 1ef5 500
Reposted fromelegy elegy viacalvados calvados
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl